Про фонд 

Основна ціль діяльності нашої організації - знаходити шляхи сталого співіснування людей з біорізноманіттям та ділитись цими рішеннями з усіма бажаючими

Ми активно досліджуємо — ініціюємо та підтримуємо наукові дослідження.

Навчаємо — реалізуємо освітні та культурні проєкти, що сприяють впровадженню нових цінностей та підвищенню екологічної свідомості в суспільстві.

Діємо — створюємо інноваційні рішення на основі природо орієнтованих моделей, шукаємо сталі рішення для захисту біорізноманіття з вигодою для громад України

Місія

Наша місія - впроваджувати системні зміни в управлінні біорізноманіттям в містах, громадах

Візія

Ми вважаємо, що наша цивілізація має майбутнє тільки якщо будуть досягнуті цілі сталого розвитку, які стосуються біорізноманіття та довкілля. Природа (більш науковий термін - біологічне різноманіття або біорізноманіття) - це основа життя на нашій планеті. Біорізноманіття створює їжу, робить воду придатною до споживання, забезпечує комфортні кліматичні умови, захищає нас від екстремальних погодних явищ та робить наше існування безпечним та здоровим. Зараз біорізноманіття масово вимирає через  надмірне навантаження з боку людини. Людство вже відчуває наслідки цього: зміни клімату на втрата біорізноманіття взаємопов'язані процеси. Якщо біорізноманіття деградує - наша цивілізація фізично буде знищена. Тому потрібно діяти негайно: усвідомити критичність ситуації та змінити підходи до використання природних ресурсів.

Згідно досліджень, проведених громадянською платформою “Україна -ЄС”, українці мають екологічні цінності на рівні з європейцями, проте не знають, що саме потрібно робити, щоб жити згідно цих цінностей.

Саме тому команда фонду активно працює над створенням рішень сталого співіснування людей з біорізноманіттям та поширенням цих практик серед всіх бажаючих.

Завдяки цим рішенням, люди зможуть задовільняти власні потреби і одночасно підтримувати біорізноманіття

 

Напрямки роботи фонду

Ми працюємо на стику кількох сфер - саме там, де перетинаються інтереси людей та потреби біорізноманіття. В основі нашої роботи - наукові знання та адаптація світового досвіду до вирішення екологічних проблем України.

Ми вибрали 3 напрямки роботи, які найбільше надихають нас, і де ми можемо бути максимально корисними для людей та біорізноманіття

  • Природоорієнтовані рішення для людей та біорізноманіття

Сучасна людина проживає в урбанізованому середовищі агресивному як до природи, так і до самих людей. Сучасне урбаністичне середовище  - відносно новий досвід для людства (всього 200 років від початку  технічної революції та цій стрімкій зміні якості життя в місті). Але ми вже забули як це - чути звуки природи, бачити на небі зорі, відчувати запахи диких квітів. Ми набули нових фобій, як от страх комах або павуків. 

Людина своїми діями спеціально або ненавмисно, докорінно трансформувала природне середовище. Але ми не задумуємось, що цей простір з нами також ділять інші істоти, з притаманними їм потребами в їжі, прихистку та території існування. Так, наприклад, міське біорізноманіття потерпає від тотального знищення їхніх оселищ: дерева обрізуються до основного стовбура, трава коситься щотижня, кущі підстригаються, трав"янисті галявини витоптуються і тоді дрібним тваринам, птахам, комахам нема де сховатись, нема що їсти, нема, де жити.

Серед інших проблем міського середовища - різноманітне забруднення (повітря, грунт, вода, шумове, світлове), інвазійні види, деградація біотопів, зміни клімату, що призводять до все більшої втрати біорізноманіття та погіршенню якості життя в місті. Досвід розвинених країн світу говорить про те, що ці проблеми можна вирішити за допомогою природо орієнтованих рішень - економічно вигідних, багатоцільових, стійких, природніх 

Тож ми вибрали цей напрям діяльності, і працюємо з викликами нездорових міських просторів за допомогою рішень від природи. 

Інакше кажучи, ми повертаємо природу в людське середовище

  • Громадянська наука та біорізноманіття

Громадянська наука - це можливість для всіх бажаючих допомогти зібрати дані для наукових досліджень

Фонд тісно співпрацює з науковцями в сфері захисту біорізноманіття і як ніхто розуміє, що наукові дослідження вимагають колосальних людських ресурсів. Залучаючи волонтерів та всіх зацікавлених, можна допомогти вченим зібрати наукову інформацію, яку вони використають для служіння суспільству та науці

В свою чергу, відповідальним громадянам ми допомогаємо реалізувати свої потреби бути причетним до екологічно свідомої спільноти, прикладом для інших, природнім, допитливим, займатись творчим пошуком, бути в колі однодумців. 

  • Місцеві громади та біорізноманіття

Часто місцеві громади в Україні не усвідомлюють, яким природним багатством вони володіють. Не розуміння того як зміна клімату та втрата біорізноманіття впливають на середовище життя людини, і відповідно, неправильні рішення, тих хто їх приймає, прискорюють виснаження природних ресурсів та підривають еклогічну безпеку регіонів. Ми показуємо громадам успішні кейси, як може бути по-іншому та як природозахисна сфера може бути доповнена соціальними інноваціями та економічним підгрунтям, щоб виграли всі.

Найнижчий
Низький
Середній
Високий
Найвищий
Інтенсивність викидів CO2
Найнижчий — Наш сайт не працює
Низький — Доступні лише ілюстрації та без анімації
Середній — Доступні фотографії низької якості
Високий — Доступні фотографії повної роздільної здатності
Найвищий — Доступне відео
Інтернет брудний для довкілля. Передача даних вимагає електроенергії, яка створює викиди вуглецю –
і це призводить до зміни клімату. #lowimpact вплив веб-сайту зменшує передачу даних на збільшення
до 70% порівняно з нашим звичайним веб-сайтом.
Використання даних цієї веб-сторінки
Ця сторінка використовує ≈65 КБ даних
6.95 раз обсяг менший ніж на звичайних сайтах)
Економія енергії під час перегляду веб-сайту
Ви зберегли ≈14.8 г викидів CO2 під час цієї сесії
(порівняно з переглядом інших звичайних веб-сайтів)