Заказник "Уляницькі джерела"

25.11.2021 Статус: Діючий
Команда фонду зініціювала створення заказника "Уляницькі джерела" в Ржищівській громаді

Команда фонду подала клопотання до Депараменту екології Київської області про створення ландшафтного заказника місцевого значення “Уляницькі джерела”

 Ландшафтний заказник місцевого значення "Уляницькі джерела" пропонується у балках на схід від с. Уляники та на північ від с. Липовий Ріг Ржищівської міської об'єднаної територіальної громади Обухівського району Київської області. 

Територія віднесена до земель комунальної власності Ржищівської міської об'єднаної територіальної громади. 

Землекористувач - Ржищівська міська об'єднана територіальна громада Площа: близько 132 га.

Вже зараз на території балок РОТГ відома низка видів комах, занесених до «Червоної книги України». Степові схили, сухі ділянки луків населяє Вусач земляний-хрестоносець (Dorcadion equestre), а в пониженнях на старих вербах біля води - Вусач мускусний (Aromia moschata). Тут, в балках Ржищівської ОТГ зустрічається один з найрідкісніших жуків України - Больбелязм однорогий (Bolbelasmus unicornis), відомий лише по кількох точках на карті України. Метелики, що занесені до Червоної книги, це передусім, впізнавані види: Махаон (Papilio machaon, був занесений до ЧКУ до 2021 року), Подалірій (Iphiclides podalirius, був занесений до ЧКУ до 2021 року), Сатурнія велика (Saturnia pyri), Стрічкарка блакитна (Catocala fraxini, був занесений до ЧКУ до 2021 року), Совка розкішна (Staurophora celsia), а також дукачик непарний (Lycaena dispar), вид включений у Червоний список. 

Широка варіація рослинних умов призводить до формування різних фауністичних комплексів, пристосованих до різних типів природних оселищ. Збереженість степових фітоценозів вказаного комплексу ярів виявилась вирішальною для існування цілого ряду рідкісних та малочисельних видів тварин. 

 На степових та лучних ділянках по берегах та берегових схилах мешкають рідкісні перетинчастокрилі, серед яких і найбільші в Україні види - Сколія-гігант (Megascolia maculata), Ксилокопа звичайна (Xylocopa valga), Ксилокопа фіолетова (X. violacea). Важливими запилювачами є і низка видів джмелів, також занесених до Червоної книги України. Випалювання рослинності, перевипас, заростання чужорідними видами і головне – недбале використання пестицидів призводить до стрімкого скорочення популяцій цих важливих запилювачів. 

На степових схилах та лучних ділянках лише у гніздовий період трапляються не менше 16 видів птахів, що включені до додатків Боннської та/або Бернської конвенцій. Це: канюк звичайний (Buteo buteo), перепілка звичайна (Coturnix coturnix), зозуля звичайна (Cuculus canorus), одуд (Upupa epops), бджолоїдка звичайна (Merops apiaster), сорокопуд терновий (Lanius collurio), кропив'янка чорноголова (Sylvia atricapilla), кропив’янка сіра  (Sylvia communis), вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybita), трав’янка лучна (Saxicola rubetra), соловейко східний (Luscinia luscinia), дрізд чорний (Turdus merula), синиця блакитна  (Parus caeruleus), синиця велика (Parus major), зяблик (Fringilla coelebs), вівсянка звичайна (Emberiza citrinella)

 

До підготовки наукового  обґрунтування створення заказника були долучені науковці з різних установ:

1.Брусенцова Наталія Олександрівна — кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник, Національний природний парк «Тузловські лимани», науковий співробітник, Національний природний парк «Слобожанський»

2.Василюк Олексій Володимирович — молодший науковий співробітник, Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

3.Вітер Станіслав Геннадійович — кандидат біологічних наук, начальник відділу науки та моніторингу, Національний природний парк «Гомільшанські ліси»

4.Воробей Павло Миколайович — аспірант, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

5.Гаврилюк Максим Никандрович — кандидат біологічних наук, доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

6. Годлевська Олена Віталіївна — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України 

7.Кавурка Віталій Володимирович — кандидат біологічних наук, науковий співробітник, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

8.Куземко Анна Аркадіївна — доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

9.Куцоконь Юлія Костянтинівна — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

10. Некрасова Оксана Дмитрівна — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

11. Шевчик Василь Леонович — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Канівський природний заповідник ННЦ «Інституту біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

12. Шиндер Олександр Іванович — кандидат біологічних наук, науковий співробітник, Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України

 

На території заказника місцевого значення «Уляницькі джерела» потрібно дотримуватись наступного охоронного режиму:

 

 а) заборонити будь-які види капітального будівництва, за винятком приватних територій;

б) визначити можливим прогінний випас худоби із забороною надмірного випасання;

в) у межах мисливських угідь визначити за цією територією роль відтворювальної дільниці;

г) за можливості, відновити сінокісний режим на деяких ділянках, особливо на перелогових із розростанням ваточника сирійського;

д) заборонити розорювання території;

ж) для запобігання масовому відпаду деревного ярусу в штучних одновікових насадженнях сосни звичайної на схилах необхідно здійснити підсадку дуба звичайного та інших широколистяних порід;

з) заборонити осушення заболочених ділянок та штучне спрямлення водотоків.

 

Хід проекту

- подання клопотання до обласного департаменту екології

- отримано підтвердження від департаменту про взяття в роботу клопотання

 

Допомогти
» Інші проєкти

Найнижчий
Низький
Середній
Високий
Найвищий
Інтенсивність викидів CO2
Найнижчий — Наш сайт не працює
Низький — Доступні лише ілюстрації та без анімації
Середній — Доступні фотографії низької якості
Високий — Доступні фотографії повної роздільної здатності
Найвищий — Доступне відео
Інтернет брудний для довкілля. Передача даних вимагає електроенергії, яка створює викиди вуглецю –
і це призводить до зміни клімату. #lowimpact вплив веб-сайту зменшує передачу даних на збільшення
до 70% порівняно з нашим звичайним веб-сайтом.
Використання даних цієї веб-сторінки
Ця сторінка використовує ≈72 КБ даних
6.95 раз обсяг менший ніж на звичайних сайтах)
Економія енергії під час перегляду веб-сайту
Ви зберегли ≈14.8 г викидів CO2 під час цієї сесії
(порівняно з переглядом інших звичайних веб-сайтів)