Точковий ревайлдинг

23.02.2021 Статус: Діючий
Відновлення природних процесів у трансформованих людиною екосистемах

Мета проєкту: за ініціативи та підтримки Фонду створюється потужна мережа просторів біорізноманіття в антропогенному середовищі з використанням технік ревайлдингу.

Ревайлдинг або здичавіння (англ. rewilding, від wild — дикий, природний) — поняття в екології, що означає відновлення характерних для даного регіону екосистем шляхом поетапного повернення аборигенних видів.

Фонд ініціює створення різноманітних просторів як в межах населених пунктів, так і за їх межами за допомогою прогресивних методів озеленення, які примножують біорізноманіття, створюють сприятливі умови для наявних видів та природним шляхом витісняють інвазійні види.
Створюючи різні за розміром, умовами, видами флори й фауни простори біорізноманіття, Фонд показує позитивний приклад того, як кожен може створити свій власний парк дикої природи та підтримати біорізноманіття.

Вимірювана ціль проєкту

Протягом п'яти років створити потужну мережу просторів біорізноманіття в антропогенному середовищі з використанням технік ревайлдингу.

Хід проєкту

- робота з громадами щодо зміни традиційних методів озеленення урбанізованих територій на сучасні сталі практики, які підтримують біорізноманіття;
- створення полівидових газонів з використанням аборигенних лучних та степових рослин на тих територіях, де це науково-обгрунтовано;
- розширення асортименту рідних для України дерев та кущів в озелененні міст;
- озеленення вулиць для максимального затінення в спекотні місяці та для адаптації до глобальних змін клімату;
- менеджмент дощових вод за допомогою водовитривалих рослин;
- проведення інформаційної кампанії щодо загроз інвазійних видів;
- розробка кодексу поведінки для зелених господарств та розсадників, садівників-аматорів та компаній, що працюють в сфері благоустрою.

Результати

Своїм прикладом Фонд створює тренд в українському суспільстві з практичного захисту і підтримки біорізноманіття.
Напрацьований досвід в ході створення різноманітних просторів командою Фонду та її партнерами надалі буде трансформовано у навчальні матеріали та інструкції доступні кожному.

 

Допомогти
» Інші проєкти

Найнижчий
Низький
Середній
Високий
Найвищий
Інтенсивність викидів CO2
Найнижчий — Наш сайт не працює
Низький — Доступні лише ілюстрації та без анімації
Середній — Доступні фотографії низької якості
Високий — Доступні фотографії повної роздільної здатності
Найвищий — Доступне відео
Інтернет брудний для довкілля. Передача даних вимагає електроенергії, яка створює викиди вуглецю –
і це призводить до зміни клімату. #lowimpact вплив веб-сайту зменшує передачу даних на збільшення
до 70% порівняно з нашим звичайним веб-сайтом.
Використання даних цієї веб-сторінки
Ця сторінка використовує ≈51 КБ даних
6.95 раз обсяг менший ніж на звичайних сайтах)
Економія енергії під час перегляду веб-сайту
Ви зберегли ≈14.8 г викидів CO2 під час цієї сесії
(порівняно з переглядом інших звичайних веб-сайтів)