Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні. Тваринний світ ТОМ 2

18.11.2020

Без збереження біорізноманіття неможливо уявити майбутнє людства. Проте світ переживає стрімке вимирання видів. Це відбувається на всіх континентах і потребує невідкладних дій кожної здержав. Рамкова конвенція ООН про збереження біорізноманіття затвердила стратегічний план збереження біорізноманіття на планеті, в якому важлива роль відведена Україні.

Але всі ці завдання неможливо реалізувати без професійних біологів, без вузькоспеціалізованих досліджень видів та оселищ в регіонах і одночасно — широкого глобального погляду на детальні локальні знання. Лише так можна своєчасно спланувати важливі дії для збереження біорізноманіття.

Переслідуючи передусім мету обміну досвідом з питань моніторингу та охорони біорізноманіття, БО "БФ" " Фонд захисту біорізноманіття України" виступила ініціатором проведення спеціалізованої конференції для консолідації зусиль науковців та експертів з питань охорони біорізноманіття. Учасники конференції підготували свої праці які увійшли до цієї збірки. Вона містить результати вже проведених досліджень, методичні розробки та концептуальні статті, важливі для подальшого планування науково обгрутованих природоохоронних заходів.

Зібрана у виданні інформація дозволяє по-новому поглянути на загальновідомі факти щодо збереження та відновлення біорізноманіття в Україні.

До видання включені 162 матеріали за авторством 280 фахівців. У тому числі статті, присвячені дослідженню 108 установ природно-заповідного фонду.

Збірка буде корисна для науковців, працівників установ природно-заповідного фонду, краєзнавців та аматорів охорони природи.» Інші видання

Найнижчий
Низький
Середній
Високий
Найвищий
Інтенсивність викидів CO2
Найнижчий — Наш сайт не працює
Низький — Доступні лише ілюстрації та без анімації
Середній — Доступні фотографії низької якості
Високий — Доступні фотографії повної роздільної здатності
Найвищий — Доступне відео
Інтернет брудний для довкілля. Передача даних вимагає електроенергії, яка створює викиди вуглецю –
і це призводить до зміни клімату. #lowimpact вплив веб-сайту зменшує передачу даних на збільшення
до 70% порівняно з нашим звичайним веб-сайтом.
Використання даних цієї веб-сторінки
Ця сторінка використовує ≈53 КБ даних
6.95 раз обсяг менший ніж на звичайних сайтах)
Економія енергії під час перегляду веб-сайту
Ви зберегли ≈14.8 г викидів CO2 під час цієї сесії
(порівняно з переглядом інших звичайних веб-сайтів)